miércoles, 24 de octubre de 2007


Per desgràcia es trist aplegar a odiar a les dones per una dona que mai podras odiar...